Dự án nhà ở tái định Cư Trung Hòa Nhân Chính6

Dự án nhà ở tái định Cư Trung Hòa Nhân Chính6

Chi tiết dự án

- Diện tích một mặt sàn: 15 - 500 m² hoặc nhiều hơn

- Nền móng: MÓNG BĂNG, MÓNG BÈ với CỌC TRE mật độ 25 cọc/ m² loại 1500 - 2000 mm. Móng đài giằng với CỌC BÊ TÔNG ép hoặc 

CỌC KHOAN NHỒI (hai loại cọc này nằm ngoài đơn giá). Đào toàn bộ đất móng theo độ sâu thiết kế đổ đi, đổ cát đen lấp móng.

- Xi măng: HOÀNG THẠCH, BÚT SƠN, CHINFON

- Thép xây dựng: VIỆT ÚC, TISCO, HOÀ PHÁT

-   Gạch xây: GẠCH ĐẶC mác 75 # loại A kích thước 60x100x210 mm hoặc GẠCH LỖ kích thước 60x100x210. Xây tường 110 (tường 10) 

hoặc tường 220 (tường 20)

-   Cát xây: CÁT VÀNG sàng hạt trung hoặc CÁT ĐEN sàng

-   Cát bê tông: CÁT VÀNG thô hạt trung

-   Cát trát: CÁT ĐEN sàng

-   Đá bê tông: đá 1 x 2

Khách hàng khác

Báo giá xây dựng
Xem trước dự toán
Thăm dò ý kiến

Bạn chọn phương thức nào khi xây nhà?

Giao khoán trọn gói " Chìa khóa trao tay "

Giao khoán nhân công và tự mua vật liệu

Phương thức khác

Giao khoán phần thô và tự hoàn thiện

Công trình tiêu biểu
Thương hiệu vật liệu xây dựng và thiết bị HCC sử dụng